CDCクラウド株式会社
Công ty cổ phần CDC

Có nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn gữa Nhật bản và các công ty Asean về các vấn đề liên quan thiết bị cơ sở điều dưỡng phúc lợi trên toàn quốc từ Hokkaido đến Okinawa.

株式会社メドックス社
Công ty cổ phần MEDOX

Công ty thiết kế MEDOX mang lại sự cân bằng việc xây dựng các cơ sở điều dưỡng cho các tập đoàn điều dưỡng thông qua các kinh nghiệm trong việc thiết lập cơ sở điều dưỡng trên toàn quốc từ Hokkaido đến Okinawa.

MANABEL JAPAN
Công ty MANBEL JAPAN

Cung cấp hệ thống nguồn nhân lực cho các đoàn thể hỗ trợ, các công ty tiếp nhận thông qua chương trình giáo dục về văn hoá, tập quán Nhật bản về đào tạo kỹ năng, trình độ tiếng Nhật với mục đích vừa học vừa làm cho người lao động nước ngoài tại Nhật bản.

MANABEL JAPAN
Japan Life LLC.

Cung ứng nguồn nước ngoài.
Cùng với sự đi lên của toàn cầu hóa nền kinh tế,kéo theo sự giảm mạnh tỷ lệ dân số trẻ,khiến cho sự thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực .Nhằm mục đích duy trì và phát triển của các xí nghiệp tại Nhật Bản,công ty Japanlife triển khai dịch vụ cung ứng nguồn lao động kỹ thuật cao ,đáp ứng nhu cầu cao của các công ty tuyển dụng Nhật bản.
Công ty chúng tôi là cầu nối ,kết nối giữa các công ty tuyển dụng với người lao động tay nghề cao có mong muốn làm việc tại môi trường Nhật bản.Người lao động có cơ hội ký hợp đồng trực tiếp với nhà tuyển dụng và các xí nghiệp Nhật bản sẽ tuyển chọn được nhân sự phù hợp có chuyên môn đã tốt nghiệp các trường đại học,cao đẳng chuyên nghành phù hợp .

Recruit

Tuyển dụng các thành viên.

Đang tuyển các thành viên tham gia vào tổ chức hợp tác phát triển điều dưỡng Viêt Nam. Mong muốn cùng nhau xây dựng lĩnh vực điều dưỡng Nhật bản Việt Nam? Ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ tới bản điền thông tin liên hệ sau.

Quy định tham gia hợp tác điều dưỡng.

là các hạng mục cần thiết

Tên gọi tổ chức,đoàn thể
Người chịu trách nhiệm
Địa chỉ
TEL
Email
URL
yêu cầu của bạn
Bạn đã tìm ra ở đâu

Hiệp hội hợp tác điều dưỡng Việt Nam thu thập thông tin cá nhân với
phương châm sau đây,giúp cho các thành viên yên tâm sử dụng các dịch vụ.

Mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân phù hợp xoay quanh phạm vi công việc quan trọng.Khi thu thập thông tin với mục đích sử dụng minh bạch. Thông tin cá nhân được sự đồng ý chấp thuận khi thu thập, không tiết lộ ra ngoài ngoại trừ mệnh lệnh dựa trên pháp luật.

Quản lý thông tin cá nhân

Cùng với việc tuân thủ các quy định pháp lệnh phù hợp với sự bảo quản thông tin cá nhân trong hiệp hội, sẽ cải thiện sự quản lý và sự chính xác cần thiết khi sử dụng.

Cung cấp thông tin cá nhân

Trong trường hợp được sự uỷ quyền thu thập thông tin cá nhân từ các công ty, sẽ tiến hành quản lý, ký kết hợp đồng thích hợp đối với phía người uỷ quyền nhằm mục đích cung cấp, sử dụng quản lý đảm bảo dựa trên sự đồng ý uỷ quyền

Tiết lộ thông tin cá nhân

Xử lý nhanh chóng các thông tin cá nhân thích hợp từ phía khách hàng

Chỉnh sửa / xóa thông tin cá nhân

Nếu một người yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời trong phạm vi hợp lý.