Dich vụ điều dưỡng Nhật Bản tới Việt Nam ... và hướng tới Nhật Bản

日本の介護サービスを世界へ・・ そしてまた日本へ・・

Tại Nhật Bản, Chế độ bảo hiểm điều dưỡng đã bắt đầu được 20 năm, cũng từ đó vì chuẩn bị cho hệ thống dành cho xã hội người cao tuổi đến nay cũng vẫn tiếp tục tìm ra nguồn ngân sách và nhân tài. Năm 2025 ( 5 năm sau ) thời đại của chúng ta, khi chúng ta 75 tuổi, sẽ thấy được sự cần thiết của ngành điều dưỡng. Đồng thời, từ sự giảm thiểu tỷ lệ trẻ em dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực điều dưỡng.
Năm 2025 trở đi, vấn đề trẻ em, người cao tuổi tại Nhật bản là vấn đề cấp bách cần phải nỗ lực vượt qua. Nhật bản đang thay đổi chế độ bảo hiểm điều dưỡng, đang nỗ lực đưa lên vấn đề về Chất lượng điều dưỡng. Khi vừa duy trì chất lương, và để vượt qua vấn đề cấp bách, không chỉ Nhật bản, mà nhiều quốc gia trên thế giới đang giải quyết vấn đề về con người.

Tại Việt nam và các nước Asean tỷ lệ người cao tuổi đang tăng lên nhanh chóng, vấn đề chính sách đang tạo nhân lực chuyên về điều dưỡng là hết sức quan trọng. Nguồn nhân lực được đào tạo từ Nhật bản về, sự nhập khẩu các thiết bị phúc lợi cũng như sự gia nhập các dịch vụ cũng đang tăng lên.

Các công ty phái cử nguồn nhân lực điều dưỡng cho Nhật bản tại Việt Nam là căn cứ điểm, cung cấp cho Nhật bản các vấn đề về thông tin và con người. Ngược lại, Nhật bản cũng giúp Việt Nam phát triển về dịch vụ và vật chất. Đó chính là sự hoạt động mang tính hài hoà giữa Nhật bản và Việt Nam.

Hình ảnh khái niệm

概念イメージ